indeks: wszystkie osoby: nazwisko, imię, dzień urodzenia